SIA RELANCE vīzija ir kļūt par ilgtspējīgu uzņēmumu, kas nodrošina augstas kvalitātes nomas telpas sev piederošajos īpašumos un sniedz Dienesta viesnīcas pakalpojumus Vidzemes reģionā.
SIA RELANCE ir dibināta 2010.gadā, Valmierā.SIA RELANCE pamatdarbība ir:
1) Nekustamā īpašuma izīrēšana;
2) Dienesta viesnīcas pakalpojumu sniegšana;